Jaktförbud

Jag tror inte att en enda vildsvinjägare vet att det råder jaktförbud mellan 15feb till den 16april på vildsvin som är äldre än 12 månader gamla. Det är ganska svårt att se om grisen är 11 eller 13 månader storleken är väldigt liten skillnad och färgen är detsamma.
Den stora skillnaden är tänderna i underkäken, de två främre tänderna byts vid 13 till 16 månaders ålder.

Länk Tänder

De sista åren, så kan man se en attitydförändring hos jägarna. Det verkar som man har förlorat respekten emot vildsvinen man ser dem som råttpest.

För några år sedan jagade man inte vildsvinen under dessa två månader som grisarna är fredade. Man fixade till sin åtel så den var i toppskick tills man fick jaga dessa igen. Grisarna fick en lugn stund och hann få etablera sig i marken.

Idag så jagar man dessa hela tiden och personligen tror jag att detta kommer slå tillbaka. Grisarna kommer att ha större områden att vandra på. Man tvingar ut grisen på öppna fält och de kommer i konflikt med bonden. Man kommer att skjuta fler ledarsuggor och gruppen kommer att splittras, detta betyder att vi kommer att få mer smågrupper och skadorna kommer att öka på sikt.

Nu brinner jag för vildsvinen tycker att det är ett underbart djur som man kan jaga 365dagar och 24 timmar om dygnet. Det finns inget annat djur som man kan jaga så i vår svenska fauna. Man borde ge detta djur lite mer respekt än vad man gör idag.

Alla kan skjuta fel men man måste lära sig av sina misstag, till och med jag har fått på känna på när man har gjort fel. Själv har jag fått eftersök som vi inte lyckades att hitta djuret.

Detta är en av orsakerna att jag skapade denna hemsida för att andra jägare ska gå i samma fälla som jag har gjort.

Vi kommer att få se flera jaktbrott som denna.
Länk ”Jägare från Skåne
Jägaren i denna artikel fick 15000kr i böter för ha skjutit fel gris under perioden (16feb-15april) som de är fredade.
D.v.s. Grisar som är äldre än 1år gamla är fredade under dessa två månader.
Länk Jakttider

Uppdaterad 2017-01-05