Foderautomaten

Om du har möjligheten att lägga ut halm, kan detta göra att grisarna stannar på åteln i flera timmar och letar majs. Strö ut lite halm under foder automaten, tänk på att halmen ska täcka minst 80% av den utspridda majsen som foderautomaten sprider ut. Försök att få automaten att sprida ut en radie på ca 5-7 meter (20‒40m²), detta gör att grisarna får leta efter majsen. Om majsen ligger mer eller mindre under automaten så står grisarna mycket tätt samt de äter upp fodret på två röda sekunder, sen dra de till nästa åtel. Dessutom har du mycket svårare att skjuta en gris, risken är mycket stor att du skadeskjuter andra grisar i flocken. Eftersom de står för tätt.

En rulltunna är mycket bra att ha på åteln, denna tunna kan sysselsätta en grisflock i timmar men tänk på att hållen i tunnan inte är för stora. Storleken på hålen bör ligga mellan 7-10 mm i diametern, gör sen ca 7-10 hål på en tunna. Testa tunnan genom att fylla på 1kg majs och prova att rulla den. Det ska komma ut några korn varje varv den har rullat. Gör några enstaka hål först och prova dig fram. Vilken tid på dygnet skall foderautomaten sprida ut majsen? Ca 1 timme förre solnedgången är ett bra riktmärke.

Mängden skall alltid vara minsta möjliga för att nå önskad effekt. En tumregel är att allt foder skall vara uppätet inom 24 timmar.
Ca 1 -1½ kg majs per dygn är lämpligt.
Hur vet jag hur mycket majs som foderspridaren sprider ut? Man kan trä över en svart sopsäck och tryck på test knappen. Sen är det bara att väga upp majsen. 1liter majs väger ca 0.8kg.

Många gånger när jag har suttit så har foderautomaten gått igång och efter några minuter har grisarna kommit till åteln. De har mer eller mindre stått och väntat på startsignalen ”maten har kommit”