Förvaltning

Jägarförbundet har kommit ut med sin nya vildsvinsplan

Jägareförbundet har i dagarna kommit med sin nya handlingsplan för vildsvinsförvaltningen. I den tar man bland annat upp frågan om utfodring och hundanvändning mer ingående än i tidigare version.

Ganska intressant läsning personligen tycker jag att man ska läsa den och fundera lite.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/hundar-och-utfodring-ny-vildsvinsplan/