Placering

Som nybörjare åker man ofta på bakslag genom att åteln är felplacerad, detta tänkte jag inte på. Listan kan bli ganska lång ”detta tänkte jag inte på” Det finns några små enkla tips som du kan använda dig av. För att få din åtel placering ska bli rätt.

 • Ett av de viktigaste är att det ska vara enkelt att komma till åteln. Tänk dig att du har skjutit dig en gris och den väger 80kg. Du kommer att spotta blod om du får dra grisen 600m oavsett om det är sommar eller vinter.
 • Nästa stora problem är utfodringen, det där fixar jag inga problem att bära en 30kg säck. Nä det är inga problem att göra detta en gång eller två gånger. Men alla andra gånger som du måste bära säcken. Allt för ofta har jag hört när jaktkamraterna jag hjälper dig
  ”vi har ju åteln tillsammans du kan räkna med mig” Allt för många tröttnar på åteln innan den har kommit igång på riktigt.
 • Åteln ska vara lite skyddad av träd som står runt om kring, grisarna ska känner sig trygga på åteln. Allt för ofta ser man att det är för öppet på åtel och grisarna vågar knappt fram. Framför allt får du grisar som är skygga och nervösa, lilla minst ljud så är de borta ifrån åteln.
 • Det mycket viktigt att du har bra kulfång, undvik att ha åteln bland sten eftersom att risken är mycket stor att rikoschetter bildas. För sök att placera åtel på men mjuk mark så marken kan absorbera kulans energi. Tänk att kulan har en hastighet om kring 750-850m/s om den väger ca 12g. Detta ge en anslagsenergi på ca 3000J på 100m. Det blir en bra rikoschett om den kommer tillbaka till dig.
 • Med enkla medel så kan man testa åtelplatsen innan man börjar bygga koja mm.
  Gör en majsbomb som du lägger ner i majshål är ett enkelt sätt för att se om det finns gris i närheten. Ta ett litet träd med diameter på ca 5-10 cm i diameter och tjära på detta.
  Allt för många åteljägare tappar suget ganska omgående om grisarna inte kommer till åteln på direkten, det kan ta 3-4 veckor ibland innan du ser något.
 • Kolla om det finns naturliga djurstigar som korsar din åtel. Grisarna tar ofta dessa stigar när de ska till din åtel. Om du inte själv äger marken så ta kontakt med markägare och fråga om det är okej att anlägga en grisåtel här. Glöm inte fråga om det är okej att lägga tjära på detta träd eller dessa träden. (Allt för många markägare har blivit fly förbannade när de har sett åtlarna på sin mark utan att de har haft någon vetskap om detta)
  Många markägare/bönder har fått upp ögonen och de har satt vissa regler som måste följas om du ska ha en vildsvinsåtel.
 • Se till att din åtel inte ser ut som en soptipp, allt för ofta ser man massa tomma tjärburkar, plastpåsar som har varit bröd i ect…
  Det pågår en stor diskussion angående utfodring av vildsvin. Det är väl en tidsfråga vi får ett förbud mot bröd, pasta, sockerbetor. Dvs att det kommer inte vara tillåtet att fodra vildsvinen annat foder än majs, ärter, korn, havre…förädlade jordbruksprodukter kommer vara förbjudet.
 • Kolla om det finns åtlar på grannmarken, det finns ingen ide att anlägga en åtel om det är för nära granmarkens åtel. Det finns allt för många fall att man har anmält jägaren ”för att ha lockat djur ifrån grannens mark” Det kan blir osämja och detta vill man inte ha, det ska vara roligt att jaga. Jägarförbundet, LRF mm har tagit fram riktlinjer. Gå över till din granne och prata med honom att du vill lägga en åtel här och då slipper ni massa onödiga problem som kan uppstå.
 • Ganska normalt skjutavstånd mellan kojan och åteln är ca 35-55m. Det är mycket viktigt att du kan smyga till åteln utan att du för mycket väsen när du går till kojan. Allt för ofta har jag kommit till åteln och då är grisarna där.
  Ha lite koll på hur vinden ligger på åteln, bäst är om du har vinden emot dig, då avger du väldigt lite vittring. Grisarnas näsa är inte att leka med.