Lockmedel

Locka tillbaka vildsvin till din åtel: Tips och funderingar

Det finns en rad olika lockmedel på marknaden som påstås attrahera vildsvin till din åtel, från brunstiga suggor till tutti frutti-doft. Men sanningen är att du måste redan ha vildsvin på din mark för att lockmedlen ska vara effektiva. Vildsvin har enastående luktsinne och kan känna av närvaron av människor på avstånd upp till 500 meter. Deras hemområde varierar betydligt beroende på den omgivande biotopen, och det normala området i Sverige sträcker sig från 800 till 1700 hektar. I vissa områden i Spanien, där ingen utfodring av vildsvin sker, kan hemområdena vara så stora som 10000 hektar.

För att förstå detta bättre, låt oss räkna ut lite område och avstånd:

  • 100 meter gånger 100 meter = 10000m2 = 1 hektar
  • 500 meter gånger 500 meter = 250000m2 = 25 hektar
  • 1000 meter gånger 1000 meter = 1000000m2 = 100 hektar

Trots att vildsvin har en näsa som är ungefär 7 gånger bättre än hundens näsa, krävs det ändå mycket för att de ska hitta ditt lockmedel som du har placerat ut. Om vinden inte ligger rätt, kan det bli ännu svårare att locka dem till dig.

Det är inte ovanligt att man hör jägare säga att de inte har några vildsvin på sin mark. Det kan finnas olika anledningar till detta:

  • Det kan finnas varg i området, vilket skrämmer bort vildsvinen.
  • Området har skogats, vilket kan rubba viltstigarna och störa vildsvinens rörelsemönster.
  • Om man har skjutit några suggor på platsen kan resterande vildsvin ha sökt sig till nya marker.

För att locka tillbaka vildsvinen till din åtel föreslår jag följande steg:

Steg 1: Gå runt på marken och placera tjära på utvalda platser eftersom vildsvin är attraherade av denna doft.
Steg 2: Lägg ut lite majs här och där, göm det under ris och stockar så vildsvinen får böka lite för att hitta det.
Steg 3: Skapa majshål på din åtel, cirka 10 stycken och 50 cm djupa. Lägg ett par nävar majs i varje hål.
Steg 4: Strö ut halm på åteln för att skapa en bekväm plats för vildsvinen.
Steg 5: Glöm inte att placera tjära på ett träd vid åteln.
Steg 6: Om möjligt, överväg att använda en så kallad “majsbomb”.

Det är viktigt att din åtel blir attraktiv för vildsvinen. Just nu har den ingen status för dem, och du måste arbeta för att höja din åtels attraktionskraft. Kom ihåg att vildsvin är mycket känsliga och vaksamma djur – den minsta störning kan göra att de inte vågar komma fram. Du kan till och med ha en Excel-mall där du prickar av vad som har gjorts och är fixat på din åtel.

Och kom ihåg: det är inte mängden foder som spelar roll för att din åtel ska bli omtyckt av vildsvinen, utan tiden som de tillbringar där. Ge dem tid och utrymme att känna sig trygga så kan du öka chanserna att locka dem tillbaka till din mark.