Undvik brand

Man har kanske varit i farten hela dagen och när man sätter sig på kväll kvisten så vill man ha lite varmt omkring sig när mörkret faller in. Man har med sig varma kläder, mat, vapen ammunition allt detta skall rymmas inom några få kvadratmeter dessutom brukar åtelkojan vara en förvaringsplats åt allt annat som kan tänkas användas för åteljakten.

Populärt är det att förvara majs, bröd, virke, tjära, plastpåsar o.s.v. Du har med dig macka, kaffe och startar värmaren. Många använder öppen låga som värmer typ: gasol, fotogenkaminer som skall alstra värme som ska hålla oss jägare varma när kylan tränger på.

Temperaturen stiger till +25 grader i kojan och du lutar dig tillbaka i stolen plötslig som somnar du…Du rör på dig och din jacka kommer lite för närma kaminen efter stund av strålningsvärmen ifrån kaminen så händer det som inte får hända…har hänt….Om gud är med dig så vaknar du och om du har tur så slipper du i värsta fall brännskador ect.

Brandrisken/Brandbelastningen ökar oerhört på den lilla åtelkojan om du har för mycket brännbart material. Hur kan man minska brandbelastningen? Det finns några små enkla sätt att undvika brand alternativt dödsfall.

  • Städa bort allt icke önskvärt material.
    Råttorna kommer lätt in i kojan och de är experter på att bygga bo alternativ gnager på kablar som skall eventuellt driva din åtelbelysning i sin tur är risken stor för kortslutning.
  • Skaffa foder tunnor eller annan typ av förvaring så du kan ha det utomhus.
  • Om du använder öppen låga typ (gasol-, fotogen-kamin)
    Tänk att strålningsvärmen ifrån kaminen kan antända närliggande material. Om det behövs klä in golv, vägg eventuellt tak med lite plåt. (Start kaminen och gör en test och kolla vilka ytor blir varma, klä in dessa med en tunn plåt)
  • Se till att du har god ventilation, risken är ganska stor att du kan blir kolmonoxidförgiftad.

Det behöver inte kosta skjortan att införskaffa sig dessa hjälpmedel.En brandsläckare 6kg ABC kostar ca 500kr beroende var du köper den. Idag finns det små enkla larmutrustning som larmar för kolmonoxid. Samma typ som vanliga brandlarmsvarnare som istället mäter den kolmonoxid. Finns att köpa på nätet och kostar ca 100-200 kr. En vanlig brandvarnare som de flesta har i husen kostar ca 100kr och dessa kan man köpa lite var stans.

Underskatta inte gasolen.

Länk: Nära att dö

Många vakkojebyggare använder cellplast / frigolit som isolering. Det är billigt och enkelt att få tag på. Men tänk på detta när ni bygger med detta materiel.

Länk: Cellplast

Du har några sekunder på dig att ta dig ur kojan om det skulle börja brinna. Något som är mycket viktig att tänka på är att du inte spärrar av din utgång med värmaren.

Länk: Vakkoja brann ner.

Det finns andra isoleringsmaterial som är mycket bättre men de kostar lite mera. Men det är inga större mängder som går åt.

Länk: Stenull