Åtelkamera

Regler för viltkamera

Viltkameror är en typ av kamera som automatiskt tar bilder eller filmer efter att den har registrerat en rörelse, exempelvis då ett djur går förbi kameran. Som privatperson behöver du inte söka tillstånd för att använda en viltkamera.

Som en följd av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har kamerabevakningslagen ändrats och det finns inte längre något krav på kameratillstånd för privatpersoner. Men det finns andra regler som du som privatperson måste följa.

Dataskyddsförordningen innebär också att du som satt upp viltkameran kan förklara:

 • ändamål – det vill säga vilket syfte du har med kameraövervakningen,
 • rättslig grund, det vill säga vilken lag, regel eller vilket avtal som du stödjer dig på för att få kamerabevaka,
 • hur länge uppgifterna kommer att lagras,
 • vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att de kan begära att uppgifterna raderas,
 • att de som tror sig registrerats kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att kameran bryter mot lagar, regler eller avtal.
 • att det finns en skylt eller information om att det finns en viltkamera i området och vem det är som kameraövervakar,
 • att det finns kontaktuppgifter vid kameran för att kunna nå dig.
  Rent praktiskt bör du tänka på, och planera för, följande saker då du använder en viltkamera:
 • du får endast sätta upp en viltkamera på din egen mark. Du behöver alltså ha markägarens tillstånd om du har arrenderat jaktmark där du vill sätta upp en kamera,
 • undvik att sätta upp kameran inom områden där många människor befinner sig, till exempel vid stigar, vandringsleder eller rastplatser,
 • rikta kameran så att du minimerar risken för att ta bilder på människor eller saker som går att koppla till en viss person, exempelvis fordon,
 • ha som vana att alltid radera alla fotografier som innehåller någon information som går att koppla till en viss person, till exempel bilder på människor eller fordon.

Exempel på skylt som ska sitta på åteln. Dessa finns att köpa hos olika jaktbutiker.

  

Du kan bidra till inventeringar

Du vet väl att du kan delta i inventeringarna av stora rovdjur genom att ladda upp dina bilder på lodjur, varg och järv på vår databas www.skandobs.se eller kontakta inventeringspersonal på din länsstyrelse. Ditt bidrag kan vara mycket viktigt för att hitta nya föryngringar och därmed öka kvaliteten på inventeringarna.

Mer information finns på Naturvårdsverket