Bröd

Dags att tänka till lite

Såväl jägare som markägare har lite svårt att skilja på utfodring och åtling. Med utfodring menas en väl planerad utplacering av foder för vildsvinen i syfte att styra dessa från grödor, vallar och vägar.

Med att anlägga en åtel, eller åtling, menas att regelbundet sprida ut en liten mindre mängd foder för att ge vakjaktsmöjligheten.

I dagsläget finns det inget förbud men det har varit på tal att eventuellt införa ett för bud mot processade livsmedel produkter (t.ex. Bröd, Wienerbröd, Pasta o.s.v.)
Något som man bör tänka på när man ger djur sockerbetor/bröd mm, så brukar de får ”diarré ” och de får stora problem med tarmfloran. Sockret från livsmedel/sockerbetor som ger mycket energi men lite näring till djuren. Går runt åteln så kan man se diarré avföring liggande.

Det finns ex antal utredningar (processade livsmedel) att ladda ner ifrån nätet. (Jägarförbundet, Länsstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund mm.)
Alla dessa utredningar pekar mot en orsak varför vildsvinen ökar så drastisk som den gör. Fodring med processade livsmedel måste upphöra omgående eftersom energitillgången i dessa livsmedel är mycket kraftig.
Födan gör att djuren får fler kultingar, vissa vildsvinsuggor har lika hög reproduktion som våra tamsvin har.

Beteendet som många jägare och markägare har är helt förkastligt. Om det inte blir en förändring kan vi få en lag som förbjuder fodring med processade livsmedel.

Den vänstra bilden är en gylta som är ca 12 månader gammal, den andra bilden är en galt som är ca 18-23 månader gammal. Kollar man på kindtänderna (klicka på bilden) kan man se att gyltan är på väg att få angrepp på sina kindtänder medan galten har mycket stora angrepp på sina kindtänder. Kollar man lite mer noga på galtens framtänder ser man att det ligger en tjock kletig beläggning som troligtvis kommer ifrån sockret. (bullar, wienerbröd mm)

Det skulle inte förvåna mig att det kommer att krävas ett utbildningsbevis eller liknande tillstånd för att få bedriva åteljakt. Idag räcker det att gå med några olika grupper i Facebook eller andra forum för att se hur illa det ligger till med åteljakten. Det finns vissa personer som lägger ut bilder på sin åtel och där kan man se hur mycket bröd det läggs ut dag efter dag. Man kunde tro att de äger ett bageri.
Dessa beteenden gör att vi kommer ett steg närmare till något slags reglering.

De som har följt med debatten om utfodringsförbud vet att detta gick inte igenom men sista ordet är inte sagt ännu. Troligtvis kommer det ett nytt förslag igen som är mer genomtänkt. Vad som kommer är svårt att säga.