Försäljning

Det rådande läget med kraftigt stigande priser på råvaror och elektronikkomponenter har lett till stora kostnadsökningar. Även ökad e-handel, tullkrig, containerbrist mm. gör att de globala fraktpriserna ökat dramatiskt på vissa håll. Jag har under en längre tid valt att absorbera kostnaderna i hopp om att situationen skulle förbättras, men vi har nu nått en punkt där detta inte längre är möjligt.

För att kunna fortsätta erbjuda er den kvalitén som ni är vana vid är jag tvingad att genomföra en prisjustering från och med den 1 januari 2022.