På detta område händer det ganska mycket just nu. Flera utredningar är på remis och snart får vi se nya regler mm vad som gäller. I kort sagt så kommer man släppa de krav som gäller idag.
Man har på förslag att kameran får endast sitta 0,5m över marken samt den får bara vara aktiv från kl22:00 till kl06:00

Min personliga åsikt: Detta kommer inte att fungera på vinterhalvåret eftersom grisarna kommer redan kl17:00, hur tänkte man?

Här får man ta allt med en nypa salt eftersom det är så stora förändringar på gång.
Jag ska försöka att hänga med vad som händer.

De regler som gäller tillsvidare är:
Samma regler gäller för kamera som bildförstärkare, man måste ansöka tillstånd hos länsstyrelsen för att sätta upp en åtelkamera.
Det finns ett antal fall från böter till risken att förlorar sina vapenlicenser.
Man har gett förslag att luckra upp lagen lite. Men som vanligt tar det tid eftersom alla instanser ska ge sitt utlåtande.
Idag får du ge mer än 3000kr för ett tillstånd att ha en åtelkamera på din åtel.
Häromdagen kom ett besked att man vill ge grönt ljus för åtelkamror, vi få se vad som händer men det ser mycket bra ut än så länge.

Länkar:

http://svenskjakt.se/start/nyhet/statlig-utredare-vill-ge-gront-ljus-for-atelkameror/

http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2014/02/atelkamera-riskerar-vapenlicenser/

http://jagareforbundet.se/jakten/juridik-lagar-regler/Aartiklar/Atelkamera–ar-det-tillatet/

http://www.fotosidan.se/cldoc/fotograf-domd-till-boter-for-uppsatt.htm 

http://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/atelkamera-utan-tillstand-inte-alltid-straffbart/

http://svenskjakt.se/start/Nyheter/2013/03/liten-oppning-for-lagliga-atelkameror/

Nytt lagförslag är på G

Jägareförbundet välkomnar en ny kamerabevakningslag med slopat tillståndskrav för åtelkameror. Lagen kan träda i kraft redan i maj 2018.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/nytt-lagforslag-som-tillater-atelkameror/

 

Uppdaterad 2017-11-02